Majahoidja kui asendamatu abiline

 Majahoidja tööks on hoida välisterritooriumi aastaringselt puhtana. Hoolitsedes haljasala, parkalate, teede ja prügiruumi korrashoiu eest. Majahoidja on asendamatu abiline, kes hoolitseb hoone esindusliku välimuse eest. Korralik majahoidja on ettevõttele suureks lisaväärtuseks, sest korras hoov loovad ettevõttest hea ja prestiizika maine.

Mis on majahoidja ülesanneteks
Majahoidja tööl on enamjaolt välisterritooriumi korrashoid. Kuid lisaks alltoodud ülesannetele on oluline, et majahoidja teavitaks erinevata töötakistuste korral, hoiaks enda kasutuses olevate ruumide uksed lukus ning teataks katkistest akendest, ustest ja muudest riketest.
Suures plaanis jagunevad majahoidja tööülesanded kaheks ja need omakorda erinevad üksteisest vastavalt aastaaegadele.
Välisterritooriumi korrashoid:
 • riigilipu heiskamine ning langetamine;
 • muru niitmine ja hooldus;
 • sügisel lehtede riisumine;
 • lendprahi koristamine;
 • prügikastide tühjendamine;
 • talvisel ajal lume rookimine ja libedusetõrje auto parklates, kõnniteedel ning väljapääsude juures;
 • muu heakorrateenus vastavalt hoone iseloomule ja kliendi soovile.
Siseruumide või trepikodade korrashoid:
 • treppide ja nende käsipuude hooldus (märg- ja kuivpuhastus);
 • kõvapõrandate hooldus (märg- ja kuivpuhastus);
 • erinevate tasapindade puhastamine (aknalauad, postkastid, elektrikapid jne);
 • välisuste puhastamine nii seest kui väljast;
 • seinte puhastamine plekkidest;
 • muu olmeprahi korjamine (ebavajalikud reklaamlehed jms).
Kuidas kujuneb majahoidja teenuse hind
Majahoidja teenuse hind kujuneb kombineeritult erinevaid asjaolusid arvestades. Peamist rolli mängib territooriumi ja hoone suurus. Mida suurem ala, seda ajamahukam on hooldustöö. Samuti on olulisel kohal koristussagedus ning töö spetsiifika, -maht ning asukoht. Viimaste kriteeriumite juures on olulisel kohal just kliendi enda soovid ning nõudmised.
Majahoidjal on suur vastutus. Ta hoiab silma peal erinevatel riketel. Hoolitsevad inimeste turvalisuse eest, näiteks talvel libedusetõrjet tehes. Samuti loob välisterritooriumi ja siseruumide korrashoid hoonest kui tervikust hea mulje ja näitab ettevõtte standardeid.